Промени на усните

… продолжува од Промени на бојата на усните

1. Промени на површинската структура

Усните имаат карактеристична површинска структура. Румениот дел од усните има малку назначни напречни бразди. Длабочината на овие бразди зависи од возраста на пациентот. Кај младите пациенти овие бразди се незначајно изразени, додека кај повозрасните пациенти се повеќе се продлабочуваат. Продлабочувањето настанува поради намалувањето на масното ткиво на усните како и поради  губењето на мускулниот тонус.

Има многу причини кои можат да предизвикаат промени во површинската структура на усните и тоа да доведе до губење на овие бразди. На прво место тука се набројуваат сите агенси кои се земаат за зголемување на усните. Со тоа усната станува мазна, а браздите целосно исчезнуваат. Тоа се случува и кај некои хелити.

Промената на површинската структура со губење на браздите најчесто е пропратена со промена на бојата на усните која притоа може да биде со силно или слабо изразено црвенило. Ретко се случува промената на структурата да не биде пропратена со промена на бојата на усните.

2. Промени во големината на усните

Некои патолошки услови може да доведат до промена на големината на усните. Овие промени се однесуваат на зголемувањето и намалувањето на усните.

Зголемување на усните

Настанува поради оток или некое воспаление и хиперплазија на ткивата на усната. Ретко се случува зголемување да настане поради тумор. Зголемувањето на усните кое е предизвикано од оток е од реверзибилна природа, а зголемувањето предизвикано од хиперплазија е неповратно. Такво зголемување настанува при Мелкерсон – Росентловиот синдром. Оваа промена на усните е симетрична, но не се исклучува можноста да биде зголемена само едната усна.

Зголемувањето на усните секогаш е пратено со промени во површинската структура. При тоа усната станува потполно мазна.

 

Намалување на усните

Може да настане после некои изгореници, поголеми трауми или при радио-активно зрачење. Ваквите промени најчесто се пратени со деформитети на усните. Доколку дојде до промена на кожата или мускулите на лицето, може да се очекува дека усниот отвор ќе се намали.

-авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување-

Др. Кристина И. Стојаноска Алоска е родена во Охрид, 1984 година. Средно образование завршува во родниот крај, во гимназијата „Св. Климент Охридски“, природно- математичка насока, во 2003година. Дипломира на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 2008 година. Со работна лиценца за доктор по стоматологија се стекнува по положување на државниот испит во 2009 година. Во соработка со ОО Црвен крст - Охрид издава две брошури поврзани со оралното здравје. По повод Неделата на забоздравствена заштита, во 2014 ја издава Брошурата „ГРИЖА ЗА ЗАБИТЕ“ наменета за најмладите во која се опишани правилата за здрави заби што треба секое дете да ги знае. Следната, 2015 година, за истата цел ја издава брошурата „НАСМЕВКА БЕЗ КАРИЕС“, на малку повисоко ниво, наменета за сите родители и деца, во која се опишани сите нешта поврзани со кариесот и тоа како да се спречи. Во 2017 година издавачката куќа ЕДУКА МАК ја издава нејзината книга со 10 раскази на тема орално здравје, напишани како поезија во проза, со наслов „НАСМЕВКА ЗА ПЕТКА“. Работна пракса како доктор на стоматологија извршува во Стоматолошката ординација "ЕТАДЕНТ" во Охрид, чиј сопственик е од 2019 година. Доктори.мк е портал кој на популацијата и овозможува да согледа многу проблематики од областа на здравството и да научи многу совети и факти за животот , исхраната и здравјето. Мапата претставува одличен и најбрз начин преку кој може да се лоцира доктор или некоја медицинска установа. Особена чест и огромно задоволство ми претставува што сум дел од тимот на Доктори.мк и искрено се надевам дека преку моите статии читателите на Доктори.мк ќе научат многу проблеми од областа на стоматологијата. Доктори.мк според мене е par excellence портал од областа на здравството во Македонија. Големо БРАВО за основачите!!!