Повреди на забите во детска возраст

Повредите на забите и мекоткивните структури се чести во детската возраст. Периодот на раст и развиток на децата е доста осетлив и специфичен па...

Терапија на коренски канали кај деца

Ендодонтскиот третман кај децата сигнификантно се разликува од оној кај возрасните. Ова доаѓа од фактот што детските заби имаат поинаква морфологија од оние кај...

Што треба да знам за лекувањето на моите заби?

Дали е болно вадењето на забниот нерв и кога мора тој да се вади? Кога кариесот ќе продре се до пулпата и под дејство на...

Орални манифестации на системски заболувања кај деца

Многу често бројните системски заболувања даваат јасна слика во усната празнина. Самиот орален медиум не е самостен, туку е нераскинлив дел од човечкиот организам,...

Фацијални фрактури

Траумите на лицевата регија најчесто резултираат со повреди на меките ткива, забите, како и коскените структури на лицето, вклучувајќи ја: мандибулата, зигоматико-максиларниот комплекс и...

Орални лезии предизвикани од ХПВ

ХПВ – опасност за човековото здравје Хуман Папилома Вирусот припаѓа на групата вируси Papovaviridae и е релативно мал ДНА вирус. Постојат над 118 видови на ХПВ,...

Оперативен третман по Caldwell-Luc – интраорална антростомија

Оперативниот третман по Caldwell-Luc е многу често користен во оралната и максилофацијалната хирургија, како и оториноларингологијата, токму поради честите воспаленија на максиларните синуси, како и нивната...

За забите – работи кои не сте ги знаеле

Забите, освен својата улога за механичка обработка на храната, се многу важни за изгледот на луѓето и затоа секогаш се тема на разговор. Како...

Прва стоматолошка посета на Вашето дете

Првата посета на стоматолог во оваа рана фаза е од големо значење. А, детето во тоа време се уште е сосема здраво бебе со...

Безболна стоматологија

Што најмногу ве плаши кога ќе одите на забар? Самата помислата дека иглата ќе биде вметнувана во вашиот образ и дека ќе биде отстранет...

ПОСЛЕДНИ