Хипербаричната кислородна терапија – дел од комплексниот третман на Аутизмот

0

Во следниот видео запис е прикажано предавањето на др. Росигнол кој ја објаснува улогата на ХБОТ кај децата со аутизам.

iFrame

Неколку причини зошто хипербаричната терапија треба да биде дел од терапевтскиот протокол кој се спроведува кај децата со аутистичен спектар на нарушувања

  •  Со ХБОТ се постигнува зголемување на протокот на крв во мозокот , се зголемува концентрацијата на кислород во мозочните клетки – овој ефект популарно се именува како будење на мозочните неврони.
  •  Единствена терапија со која истовремено се третираат воспалителните промени во мозокот и дигестивниот систем

 

  •  Бактерицидно или бактериостатско дејство на патогените микроорганизми кои директно го напаѓаат дигестивниот систем или делуваат преку ослободување на токсини.
  •  Стимулација на матични клетки од коскената срцевина
  •  Постојат повеќе теоретски сознанија со кои се потврдува улогата на хипербаричната оскигенација во елиминацијата на токсични метали од организмот.

Значајни промени кои настануваат како резултат на ХБО терапијата се:

  •  Промени во однесувањето кои се манифестираат со намалување на хиперактивноста, иритабилноста и стереотипниот начин на однесување
  •  Се подобруваат способностите потребни за самостојно изведување на задачите
  •  Поголема заинтересираност да се впуштат во игра со своите врсници
  •  Подобрување на вербалната комуникација (употреба на нови зборови, формирање на реченици, ја разбираат подобро содржината на говорот)


  „Употребата на кислород во услови на зголемен    притисок претставува едно од најзначајните откритија во  медицината, кое може да се спореди со откривањето на  антибиотиците и трансфузијата на крв” – д-р Ј.Х.Јакобсон

дознајте повеќе за д-р Марија Јакимовска 

Специјализиран ХБО2Т Центар

Д-р Марија Јакимовска е родена 21.03.1986 год. во Скопје. Средно образование завршува во ДСМУ „Д-р Панче Караѓозов“, отсек: Здравствена медицинска сестра. Медицинскиот факултет го завршува во 2011 година. Дополнителни активности: Средно образование: Дел на тим во средношколски проект по наставен предмет психологија, Проект: Влијание на совремниот начин на живот врз психофизичкиот развој на младиот човек; Проект: Болести на зависнот (дрога, алкохолизам); Семинар: Peace Unlimited, делегат-Скопје; PHV семинар, Promotion Human Values, Р.Македонија. Факултетско образование: Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија, Оддел за колекционирање на крв, Амбуланта за трансфузиона медицина; Клиника за ургентна медицина и токсикологија; Трговија со луѓе и нелегална миграција - Интернационална организација за миграција, делегат-Скопје, Македонија. Вработена во Специјализиран ХБО2Т-Центар. Обука за управување и одржување на хипербарична комора – Флуид Проект; Семинар од областа на подводна медицина, организиран од нуркачкиот центар, лиценциран SSI - Амфора; Учество на четвртата интернационална школа од областа на хипербарична и подводна медицина организирана од Српската здравствена организација; Едукативни предавања: Хипербарична кислородна терапија во третман на шеќерната болест, одржано во Здружението на дијабетичари на град Скопје. Посебен интерес: Примена на хипербаричната медицина во третман на кардиоваскуларни заболувања; Улогата на хипербаричната медицина во третман на аутизам; Развој на хипербаричната медицина во Р. Македонија. -Одличен тим на млади и амбициозни луѓе чија визија е соодветно информирање од областите на здравиот начин на живот. Статиите кои обработуваат голем број на заболувања, како и дијагностички постапки, се можеби најдобриот начин за подигање на општата здравствена свест. Содржините кои се креативни, разбирливи, интересни ја гарантираат популарноста и развојот на оваа интернет страница. Чест е да се биде дел од овој тим.